Giới Thiệu
Welcome To Silkroad Private OnlineIP Server : 171.244.6.44 | Port : 15779

Alphatest : 06/04/2019

OpenBeta : 13/04/2019


Thông Tin Server
-
-Max Lever : 120
-
-Skill : 120
-
-Master : 360
-
-Drop Gold : 3X
-
-Drop ITEM : 2X
-
-Drop ITEM : 2X
-
-Class : Asia | Euro
-
-EXP : 30X | EXPpt : 35X
-
-ITEM : D14,D15 SOM,SUN
-
-Không giới hạn giờ chơi
-
-08 Account/PC | 20 Account/IP
-
-Buôn lậu : Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền
-
-Khóa đi theo khi mặc đồ job & Out1s,60s đều mất hàng
-
-Bảo mật tài khoản với chức năng khóa nhân vật (NEW)
-
-Online nhận Silk theo giờ,mỗi giờ 1Silk. 1 ngày kiếm ngoài 100Silk
-
-Nasun Archemy: 1>3=100%, 4>5=70%, 6>7=40%, 8> Random
-
-Item Archemy: 1>3=100%, 4>6=60%, 7>8=40%, 9>10=30%, 11> RandomHỗ Trợ Khởi Tạo Nhân Vật
-
-Set Sun D10 +10 Full Blue/Chỉ số 100%
-
-20000 Cung/Tên
-
-1 PET nhặt đồ 3 ngày
-
-5000 HP,MP Lớn
-
-50 Dịch chuyển ngược
-
-20 Phù về thành
-
-20 Cuộn giấy tốc độ chi chuyển 100%
-
-5 Triệu SP & Nasun Tân Thủ
-
-Ngoài ra còn có những phần quà tùy cấp độ ở thầy thuốc