Giới Thiệu
Welcome To Silkroad Private Online
Hỗ Trợ Khởi Tạo Nhân Vật
-
-Set Sun D10 +10 Full Blue/Chỉ số 100%
-
-20000 Cung/Tên
-
-1 PET nhặt đồ 3 ngày
-
-5000 HP,MP Lớn
-
-50 Dịch chuyển ngược
-
-20 Phù về thành
-
-20 Cuộn tốc độ chi chuyển 100%
-
-5 Triệu SP & Nasun Tân Thủ
-
-Ngoài ra còn có những phần quà tùy cấp độ ở thầy thuốc


Thông Tin Server
-
-Không giới hạn giờ chơi
-
-08 Account/PC | 20 Account/IP
-
-Buôn lậu : Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền:
-
-Khóa đi theo khi mặc đồ job & out1s,60s đều mất hàng
-
-Bảo mật tài khoản tận răng với chức năng khóa vật phẩm
-
-Nasun Archemy: 1>3=100%, 4>5=70%, 6>7=40%, 8> Random
-
-Item Archemy: 1>3=100%, 4>6=60%, 7>8=40%, 9>10=30%, 11> Random
-
-Mọi thông tin chi tiết khác vui lòng gia nhập diễn đàn...Thân!