Hệ Thống Nạp Thẻ Tự Động Con Đường Tơ Lụa 3JOB

Nạp Thẻ CDTL3JOB
Bảng giá nạp thẻ cào chưa tính KM

10.000 VND
20.000 VND
50.000 VND
100.000 VND
200.000 VND
500.000 VND
100Silk
200Silk
500Silk
1000Silk
2000Silk
5000Silk

Lưu ý: Chọn sai mệnh giá sẽ không nhận được Silk


Bảng giá nạp ATM chưa tính KM

10.000 VND
20.000 VND
50.000 VND
100.000 VND
200.000 VND
500.000 VND
120Silk
240Silk
600Silk
1200Silk
2400Silk
6000Silk

- Nạp Silk Chuyển Khoản Xin Gửi Về !

- Chủ Tài Khoản : Ngô Tuấn Chung
- Số Tài Khoản : 0500 9387 5963
- Ngân Hàng : Sacomback - TMCP Sài Gòn Thương Tín
- Chi Nhánh : Chơn Thành
- Nội Dung : "Điền Tên Tài Khoản Nhận Silk"
- Số Điện Thoại Hổ Trợ : 0979 0550 93 - Mr. Chung